HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Мисия

5087e18d3d1

Видими цели

 • Да постигнем независимост от изкопаемите източници за отопление и охлаждане
 • Да сведем до минимум въздействието върху околната среда и да допринесем за защита на климата
 • Да бъдем приемани за едни от водещите специалисти на термопомпи  в Европа
 • Да позиционираме нашите термопомпи като идеални за употреба на енергията от околната среда
 • Да доставяме икономически ефективно отопление и охлаждане с нашите термопомпи
 

Ценности

 • Честност в това което казваме, надеждност и замисъл в това което правим, както в рамките на компанията, така и извън тях
 • Да постигнем партньорство с бизнес сътрудници и компании и да извлечем печалба от целите си
 • Професионализъм в управлението, отвореност към инициативата, и отговорност към личностното развитие
 • Осъществяване на целите на компанията
 • Укрепване на екологичното съзнание. Например OCHSNER отоплява своите заводи в Линц и Хага с помощта на термопомпи и зелено електричество, причиняващо нулеви емисии

 
Стратегически цели

 • Да се поддържа независимост от политическия и икономически ред
 • Да се прилагат интегрирани бизнес решения за производство, продажби и отделите за обслужване на клиента
 • Сегментиране на пазара за отопление на климата на еднофамилни къщи и многофамилни жилищни сгради, и търговски приложения за отопление, охлаждане, подгряване на битова вода и използване на отпадната топлина
 • Портфолиото ни трябва да предложи на клиентите пълна гама от продукти за източниците земя, вода и въздух и за производство на топлина от 1 kW 1 МW.
 

Работни цели

 • Да разбираме и отговаряме на изискванията на клиентите
 • Да осигурим удовлетвореността на клиентите чрез надеждност
 • Да изпълняваме нашата Култура на Качеството чрез холистичен начин на мислене и подход
 • Да се позиционираме сред най-висококачествения сегмент на пазара /технологичен лидер/лидер по кaчеството/лидер по съотношение цена-качество
 • Да засилим позициите си в челните редици на технологиите и да развиваме нашия технически напредък и основни умения
 

Социална отговорност

 • Оказване на подкрепа на благотворителни проекти в Австрия и в други страни