HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Технология и Ефективност

98760782e0

Технология и ефективност

непрекъснатите иновации са превърнали OCHSNER в един от водещите образци на термопомпената технология.

Например OCHSNER е първият европейски производител на термопомпи, въвел на пазара несъдържащите хлор хладилни агенти R134a и R407С и в продължение на години е бил носител на  световния рекорд за ефективност с показатели на енергийна ефективност за въздушни термопомпи и за термопомпи за битова гореща вода (налична е допълнителна информация от  Тестовия център за термопомпи в (WPZ) в Бюл, Швейцария).

Тази модерна технология дава най-висока ефективност.

Напредък чрез технология

OCHSNER е единственият производител, който има свои собствени лаборатории за тестове на всички видове термопомпи и за всички системи (вода, въздух, геотермална и директно изпарение) и за съоръжения с капацитет до 500 kW. Ние измерваме термопомпите при всякакви типични условия, появяващи се по време на тяхната експлоатация. Процедурите за приемане са в съгласие с приложимите международни стандарти и насоки за качество.

Състоянието на техническите съоръжения дава възможност на нашите научни и технически кадри непрекъснато да усъвършенстват и развиват нашите продукти. В действителност, те са една от предпоставките за технологичния напредък. За нашите клиенти това означава много ниски експлоатационни разходи, извънредна експлоатационна безопасност и дълъг живот на услугата.

Иновации

няколко примера за иновации, които са оказали пряко влияние върху ефективността и експлоатационната безопасност на нашите термопомпи:

 • ОВИ технология (вътрешно охлаждане с впръскване на пари при термопомпи въздух/вода) с максимални коефициенти на работа дори при висока температура на потока до 65⁰С (серия Golf plus) и външни температури от -20⁰С

 • Висококачествени спираловидни компресори с двоен натиск за максимални коефициенти на работа, дори и при висока температура на потока (серия Golf plus)

 • Система OA-X2 (уникално предложение за продажба) модул за вътрешно разширение за ефективно размразяване с източник на топлина въздух и отлични показатели на енергийна ефективност в активен режим на охлаждане (серия Golf)

 • Технология ОеСС  (електронно охлаждане на веригата) за максимални сезонни фактори за изпълнение и много ниски експлоатационни разходи (Golf GMLW                  серията-въздух като източник на топлина)

 • Мениджър на газова фаза (GFM) за пълно функциониране на земни колектори и коефициент на максимална ефективност при директно изпарение (Golf)

 • Суперсплит изпарител Millennium (MSV/SSVD) с напълно моделиран вентилатор за коефициенти за външна енергийна ефективност (много ниски експлоатационни разходи) с източник на топлина въздух

 • Специален енергоспестяващ нискоскоростен вентилатор в суперсплит изпарители за много тих режим на работа и много ниска консумация на енергия, което означава много ниски експлоатационни разходи (напълно модулиран)

 • Супер спестяващо управление за размразяване със специална система за електронно управление на размразяването, само когато е абсолютно необходимо  и за възможно най-кратко време. Много ниски експлоатационни разходи, дори когато времето е влажно и мъгливо (серия Golf) .

 • Ротационен компресор с бутало за висока изпълнителност на работата за отопление на гореща вода с максимална температура до 65⁰С за максимална ефективност и много ниски експлоатационни разходи (серия термопомпи Europa за битова гореща вода)

 • Термопомпи с висок капацитет, базирани на последните технологии и оптимизирани за употреба при температура на потока до 65⁰С (до 1000kW термални)

 • Геотермални термопомпи с директно изпарение и температура на потока до 65⁰С и активно охлаждане (с ОА-Х2 система и мениджър на газова фаза)

 • Сонди за въглероден двуокис с високо изпълнение на работата с 40мм гофрирана тръба от неръждаема стомана. Гарантиран    а прецизност в изпарението на течния въглероден двуокис в топлинната тръба. Няма помпа като спомагателно устройство, затова  е с максимално допустимата енергийна ефективност за отоплителната система.  Дълбочина на сондата от 100 метра.

 • Енергоспестяващи термопомпи земя за геотермални системи директно изпарение и енергоспестяващи помпи за бавно зареждане  като стандарт в Golf серията.