HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Възобновяема енергия

2a573c7f40

Възобновяема енергия от околната среда

Термопомпите използват топлина от околната енергия на водата, почвата и въдуха. Тази топлина от околната среда е съхранена слънчева енергия или геотермална подпочвена топлина. Ето защо топлината от околната среда е  възобновяема енергия, от която ние имаме неизчерпаеми доставки.

За разлика от изкопаемите горива, възобновямите източници имат голямо предимство да могат да бъдат регенерирани. В допълнение на това, топлината от околната среда е децентрализирана енергийна доставка, която е на разположение по всяко време, и която може да бъде използвана без необходимостта от сложни системи за доставка на енергия или от енергийни единични устройства.

Източниците на топлина и термопомпените системи за отопление могат да бъдат разделени на геотермални (топлина от почвата) и въздушни (топлина от въздуха) системи.

В промишлени, търговски и общински приложения акцентът е върху регенерирането на топлината и по-голямата енергийна ефективност. Предимно тук са използвани главно термопомпи с голям капацитет.    

Полза за клиентите от топлината от околната среда

 

Възобновяване: атмосферната топлинна енергия и геотермалната енергия са най-ефективните и в най-чиста форма възобновяеми източници на топлина. Те са на разположение на всеки и са в неограничени количества.

Комфортно отопление: Термопомпите избягват неудобството на това да трябва да се снабдявате с гориво. Вашата термопомпа отоплява и охлажда автоматично, без да са необходими механична поддържа или горивна техника. Отстраняването на пепелта, шлаката, отпадъчните газове и т.н., също са избегнати.

Климатизация: Поради високите нива на топлоизолация, които са налични днес, количеството топлина за разсейване на квадратен метър през лятото е равно с количеството топлина, необходимо за отопление през зимата. Тъй като термопомпите на OCHSNER могат да се използват за охлаждане на сгради през лятото, те предлагат ясни предимства пред други отоплителни системи, които нямат тази възможност.

Необходимо пространство: за разлика от петролните или отоплителните системи на биомаса, термопомпите заемат много малко пространство. Не се изисква килер или резервоар. Това спестява пространство при новите инсталации, докато при ремонтни дейности, съществуващото пространство може да бъде използвано за други цели.

Инфраструктура: Докато на местната територия има на разположение само ограничени количества биомаса, означава, че в някои случаи трябва да бъде транспортирана на значителни разстояния и има една безкарайна доставка на топлина, на разположение на прага на вратата ви.

Здраве: Вашата термопомпа има нулеви емисии. Димни газове, фин прах, азотен оксид, серен оксид или въглероден моноксид, причинени от непълното изгаряне, не се произвеждат, за да замърсяват вашата заобикаляща среда. Създават възможно най-добрият климат за живеене. Семейството ви и съседите ви ще са ви благодарни.

Сигурност на доставките: във времена на нарастваща консумация на енергия в световен мащаб цените на суровия петрол, над 100 долара, стратегически експлоатирани доставки на газ от Русия, чрез несигурни тръбопроводи, ще бъде по-добре за всички, да бъдем посъветвани да разчитаме на доставките на енергия, върху която имаме пълен контрол: топлина от околната среда на прага на дома ви.

Може да научите за предимставата на термопомпите тук (допълнителна връзка)