HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Приложения

0a8020d1b9

Повърхностно отопление/охлаждане

Термопомпите OCHSNER са израз на изкуството в отоплителната техника и е вероятно да се запазят като такова и в обозримото бъдеще. Термопомпата ви ще пази дома ви уютно отоплен, дори и през най-студените зимни дни.

С помощта на оптимален модел климатизатор/термопомпа можете също така активно да охлаждате дома си.

Докато термопомпата - както подсказва и името й - осигурява комфортно отопление, системата също може обратно да достави прохлада чрез връщане на топлината от вътрешността на сградата обратно към външната среда. За разлика от случая с климатичните системи, охлаждането на помещенията не изисква допълнителни инсталации и е абсолютно безшумно и без движение на въздуха. Системата използва съществуваща водна система за разпределение на топлината.

 

Нови сгради и реновиране на съществуващи

Термопомпените системи могат да бъдат инсталирани почти навсякъде, както в нови сгради, така и за реконструиране на съществуващ вече сграден фонд, дори и при обновяването на исторически сгради. Plus серията на термопомпи OCHSNERможе да бъде използвана със всяка система за разпределение на топлинна енергия:

Подово и/или стенно отопление

Радиатори (температурен поток до 65⁰С)

Или специални системи за разпределение на топлината като конвекторни радиатори

За отопление и охлаждане на въздуха

Топла вода

OCHSNER може да предложи два варианта за подгряване на топла вода. Един от тях е да използва термопомпите за топла вода, разработени специално за тази цел. Това са самостоятелни мултифункционални устройства, които може да използвате в инцидентни случаи, за да подсигурите безплатна вентилация или да изсушите или охладите вашето подземно, или технологично помещение. Изключително ниския разход на топла вода превръща взимането на душ в истинско удоволствие. Термопомпите OCHSNER за гореща вода могат да подгряват водата до 65⁰С, дори и без вграден електрически елемент.

 Другата опция е да използвате термопомпената отоплителна система за подгрявае и на топла вода.  В този случай термопомпата, използвана за отопление на помещенията, загрява и водата за битови нужди.

За всеки тип сграда

Продуктовата гама на OCHSNER включва системи, подходящи за всеки тип сграда, включително еднофамилни къщи, жилищни блокове и цели жилищни комплекси, офиси, търговски и обществени сгради, спортни центрове и културни обекти, производствени единици и складове, оранжерии, инфраструктурни съоръжения и др.

Няма ограничение за вида на строителния метод - с или без специална топлоизолация- от пасивни ниско - енергийни къщи през строителни методи, използвани през последните няколко десетилетия и до исторически сгради. Поради тази причина, обаче, термопомпената система трябва да бъде проектирана специално за всяка сграда. OCHSNER разполага с правилната технология и най-подходящата система за всички видове сгради.

Какъвто и да е тип сграда, е препоръчително да има колкото се може повече изолация на мястото с цел да се редуцират изискванията за топлиннна енергия и  следователно използването на енергията и натоварването на околната среда.

Оползотворяване на отпадната топлина

 

Могат да бъдат използвани  мощни термопомпи за възстановяване на топлинната енергия. Това може да предложи значително намаление на разходите.