HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Термопомпен контрол

a849bfa91c

Интелигентността е всичко

OCHSNER разчита на интелигентните системи за контрол за своята технология. Иновативната технология на контролера означава изключителен комфорт, максимална енергийна ефективност и отлична безопасност при експлоатация.             

Температурата в помещението се регулира в зависимост от външната температура, но стайни термостати могат също да бъдат монтирани.

Лесен контрол, максимална ефективност и експлоатационна безопасност

Новият контролер е предназначен да направи животът на нашите клиенти по-лесен и също този, на нашите колеги, които обслужват термопомпените системи.

·         Пълен графичен дизайн с обикновени текстови съобщения

·         Лесен за употреба, дори и без Ръководство

Само два контролни бутона и проста, логична структура на менюто

·         Лесна настройка с Помощника за настройка

Може да бъде използван за управление на няколко източника на топлина и до 16 смесителни кръга и 8 топлинни, енергийни източника.

·         Система за управление на безопасността за максимална екплоатационна безопасност на термопомпата и максимална наличност (активен мониторинг на хладилния кръг на термопомпата)

·         Универсална базова версия

Може да бъда разширена при необходимост с допълнителни модули за източници на топлина, отоплителни кръгове и т.н.

·         Каскадно свързване с до 8 блока

·         Може да се използва за записване на количеството топлина, произведено за отопление, и/или битова гореща вода

·         Телеинженерингов контрол

Може да се свързва с интернет

Комуникация без граници

Избраната телеинженерингова система за контрол ви дава достъп до термопомпата по всяко време посредством интернет. Може да видите текущите работни данни или архивните записи. Вашата система може също да бъде фино настроена on line от техниците на OCHSNER.