HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Топлинни източници

Естествени източници на топлина

Термопомпите работят въз основа на извличането на възобновяемата топлинна енергия от околната среда- от въздуха, подпочвените води и от почвата- и я освобождава в отоплителния кръг.

 

Източникът на топлина, от който е извлечена топлинната енергия, определя вида на използваната термопомпа.

 

Експертите на OCHSNER могат да ви посъветват коя е най-подходящата термопомпена система спрямо местните условия. Фактори като наличие на източник на топлина, използваема площ земя, вид строителство, размер и изолация на сградата, вида и температурата на разпределение на топлина в къщата, и пр., оказват своето влияние върху решението.

 

Съвет: Източникът на топлина с най-висока температура ще осигури най-високият коефициент на енергийна ефективност и следователно най-ниски разходи за отопление.

32ee18d253Водата като източник на топлина

Ако подпочвените води са на разположение на разумна дълбочина и подходяща температура, тя предлага най-високите сезонни фактори на ефективност. Постоянна температура от +8⁰Сдо +12⁰С ще осигури оптимална работа на термопомпата

 

 

 

 

 

 

Геотермална енергия като източник на топлина

В 98% от геотермалната топлина която е в близост до повърхността на земята се съхранява слънчева енергия. Дори и през мразовитите зимни дни, температурата на земята е достатъчно топла,  така че да може термопомпата да работи икономично. Земни колектори, заровени в земята, абсорбират топлината. Топлинния трансфер циркулира през тези земни колектори, абсорбирайки топлината и отвеждайки я до термопомпата. Земните колектори работят по два различни начина, в зависимост от междинния пренос на топлина: директно отопление от почвата на земята.

11db850ac6Директна топлина от земята

С директното изпарение работният флуид, използван от термопомпата (R 407C) циркулира като топлоносител в плоския колектор, заровен в земята. Това избягва необходимостта от междинен топлообменник и циркулационна помпа.

Директните геотермални енергийни системи в момента предлагат най-ниските текущи разходи от всички геотермални отоплителни системи, защото с директна геотермална енергия се възползвате до четири-пети (80%) от свободната енергия на околната среда.

OCHSNER също доставя тази система и за активно охлаждане през лятото. Използват се хоризонтални колектори.

80df8d94a2Индиректен топлинен трансфер

При този тип системи разтвор от вода и гликол  се разпространява като топлоносител. Той абсорбира топлината и я прехвърля към термопомпата. Плоските колектори могат да бъдат поставени по няколко различни начина:

Ако има достатъчно налична  земя, хоризонталните колектори са най-ефективното решение. В новите сгради, в зависимост от вида на почвата и изискванията за отопление на къщата, площта върху която се полагат колекторите, ще бъде приблизително 1 до 1,5 пъти по-голяма, за да се отоплява ефективно. В съществуващи сгради, площта ще е по-голяма, в зависимост от топлоизолацията.

Ако има малко свободно пространство, спирално вкопаните колектори или земните сонди, могат да бъдат използвани.

 

7a4f03906eТоплоизточник: Въздух

 

Ако нито земята, нито подпочвените води са подходящ източник на топлина, то е напълно възможно да се използва въздухът. Този топлоизточник е също идеален за отоплителни системи. Вграденото в термопомпата устройство за размразяване означава, че тя може да продължи да работи ефективно дори и при температури под -20 ° C.

В такива случаи OCHSNER препоръчва използването на сплит системи.Термопомпата е инсталирана във вътрешни помещения, където е защитена, а изпратителя е инсталиран отвън, за да сведат до минимум загубите.


за допълнително, детайлно планиране и консултации относно най-доброто решение и избот на топлинен източник, моля да се обърнете към нашия технически отдел