HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Водни

32ee18d253Термопомпите постигат най-високите си COP при използване на подземните води като топлоизточник. Температурата на подземните води е почти постоянна – между 8 и 12°C през цялата година. Затова нивото на температурата в сравнение с други топлоизточници трябва

да бъде повишено само относително малко, за да може да се използва за отопление.

Използването на подземните води като топлоизточник за термопомпата трябва да бъде одобрено от организацията за водоснабдяване. Когато кандидатствате за разрешение, сондьорът, сондажната компания или партньорът за работа със системата

OCHSNER ще се радват да Ви окажат съдействие. За да се използват подземните води като топлоизточник, трябва да са изпълнени няколко предварителни условия:

» Наличие на достатъчни количества вода

» Качество на водата (анализ)

» Одобрение от организацията за водоснабдяване

»  Входен и изходен сондаж

ochsner_t04_1600
ochsner_t04_1600