HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Въздушни

7a4f03906eВъздушните термопомпи се характеризират с вътрешно и външно тяло. Външното тяло представлява хоризонтален безшумен изпарител, благодарение на който се извлича енергия от въздуха. С въздушните термопомпени системи имаме възможност за извличане на до 75% от необходимата ни енергия свободно от въздуха.Хоризонталната сплит система:

 

Термопомпата се монтира на място, защитено от атмосферните условия, вътре в сградата, а изпарителят, който поглъща топлината от околната среда без загуби, се монтира на открито. Предимства в сравнение с компактната система: няма въздуховоди, изключително безшумна работа, дълъг срок на експлоатация и голяма икономичност.

 

Високоефективният хоризонтален сплит изпарител извлича необходимото количество топлина от външния въздух, като оптимизираната автоматична размразяваща система поддържа изпарителя в размразено състояние, ако се налага, без да използва много енергия.

 

Нашите хоризонтални сплит изпарители са произведени в специални корпуси. Благодарение на размерите и на оптималната конструкция на уреда от въздуха се абсорбира максимално количество топлина. Дори при екстремни температури под нулата. Нито едно друго устройство на пазара не предлага такива големи площи на топлообменника! Специални вентилатори с ниска скорост осигуряват изключително безшумна работа с най-висока енергийна ефективност. Освен това характеристиките на изпарителя могат непрекъснато да се регулират чрез вентилатора, който може напълно да се модулира и чрез работата на термопомпата.

 

Свързването на външно монтиран изпарител към вътрешно монтирания кондензатор се извършва изключително лесно чрез две изолирани медни тръби и кабелен сноп. Те обикновено се разполагат подземно в тръба и по този начин дори допълнителният им монтаж се извършва без никакъв проблем.

За да се увеличи безопасността при работа при екстремни атмосферни условия, бяха разработени „Термодинамично размразяване“ и „Антиблокиране“.

Потвърдена върхова ефективност

Термопомпата Golf (GMLW) plus заедно със сплит изпарителя OCHSNER постига COP 4,4 (върхова стойност – измерена с GMLW 14 plus при A2/W35 и разлика в температурите 5 K, в центъра за термопомпи Букс/Швейцария).

 

ochsner_t02_1600