HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Геотермални

80df8d94a2Тук слънчевата енергия и топлината, съхранени в земята, се извличат и използват с помощта на плоски колектори. В зависимост от топлоносещата среда в земния колектор се прави

разграничение между системите земя и с директно изпарение. При система земя като топлоносеща среда се използва смес от вода и антифриз, която циркулира в колекторите и поглъща топлината от земята, за да я пренесе до термопомпата. При системата с директно изпарение може да не се използва вторична верига в земята, която се състои от циркулационна помпа, топлообменник и разширителен съд. Това осигурява по-висока безопасност при работа поради по-малкия брой компоненти, както и по-висока ефективност. Тук стандартно се

използват плоски колектори. Възможна е и комбинация с поставени дълбоко в земята сонди за CO2.

 

ochsner_t03_1600
ochsner_t03_1600