HIGH-TECH
WÄRMEPUMPEN
 

Повече от затопляне на вода

Мултифонкционалните уреди Europa могат да сушат

охлаждат и осигуряват подходяща вентилация


primera_288

Пример А – тип Europa Mini IWP, 303 DKL и 323 DK

  • монтира се в машинно помещение
  • водата се затопля от въздуха в помещението
  • допълнително предимство: охлаждане килер/изба

 

 

primerb_288

 

 

 

 

 

 

 

Пример B – тип Europa Mini IWP, 303 DKL и 323 DK

  • монтира се в пералното помещение     
  • водата се затопля от възуха в помещението
  • допълнително предимство: изсушаване на прането в помещението, декалцифициране вода за парни ютии, висока способност за премахване на влага

 

 

primerc_288

 

Пример C – тип Europa 323 DK

  • Europa 323 DK – вентилация на жилищното

пространство като система работеща с

отработен възух

  • Монтиране в мащинно помещение с термопомпа

за отопление – използване на топлината от

отработеният въздух за затопляне на вода

  • Допълнително предимство: вентилация

на жилищното пространство(хигиенична система

с един въздуховод). Извеждане на застоялия

влажен въздухот помещенията с въздуховодна

инсталация(баня, тоалетна, кухня) и контролирано

подаване на свеж въздух чрез регулируеми

отдушници в стената в жилищните площи,

коридора или стълбището